Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus ACE Bali 2020 – 2023