Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943

Segenap keluarga besar ACE BALI mengucapkan “Selamat Hari Raya Nyepi ” tahun baru Saka 1943

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa senantiasa melimpahkan wara nugraha- Nya untuk kita semua